pro

Undersøgelse af syrevaskningsproces af Co Mo-baseret hydrobehandlingskatalysator

Reaktionsoverflademetodologi (RSM) blev anvendt til at studere salpetersyreudvaskningsprocessen af ​​Co Mo-baseret hydrobehandlingskatalysator. Formålet med denne undersøgelse var at introducere CO og Mo fra den brugte katalysator i opløsningsmidlet i form af vandopløseligt for at lette den efterfølgende oprensning og genvinding og realisere den harmløse behandling og ressourceudnyttelse af fast affald, reaktion temperatur og fast-væske-forhold. De vigtigste påvirkningsfaktorer blev bestemt ved responsoverflademetode, og modelligningen af ​​procesparametre og kobolt- og molybdænudvaskningshastighed blev etableret. Under de optimale procesbetingelser opnået ved modellen var koboltudvaskningshastigheden mere end 96%, og udvaskningshastigheden for molybdæn var mere end 97%. Det viste, at de optimale procesparametre opnået ved responsoverflademetoden var nøjagtige og pålidelige og kunne bruges til at styre den faktiske produktionsproces


Indlægstid: Nov-05-2020