pro

Egenskaber og anvendelse af aktivt kul

Aktivt kul: er en slags ikke-polært adsorptionsmiddel, der bruges mere. Generelt skal det vaskes med fortyndet saltsyre efterfulgt af ethanol og derefter vaskes med vand. Efter tørring ved 80 ℃ kan den bruges til søjlekromatografi. Kornet aktivt kul er det bedste valg til søjlekromatografi. Hvis det er fint pulver af aktivt kul, er det nødvendigt at tilsætte en passende mængde diatomit som filterhjælpemiddel for at undgå for langsom strømningshastighed.
Aktivt kul er et ikke-polært adsorptionsmiddel. Dens adsorption er modsat silicagel og aluminiumoxid. Det har en stærk affinitet for ikke-polære stoffer. Det har den stærkeste adsorptionskapacitet i vandig opløsning og svagere i organisk opløsningsmiddel. Derfor er vandets elueringskapacitet den svageste, og det organiske opløsningsmiddel er stærkere. Når det adsorberede stof elueres fra det aktiverede kulstof, falder opløsningsmidlets polaritet, og adsorptionsevnen for det opløste stof på det aktive kul falder, og elueringens elueringskapacitet forbedres. Vandopløselige komponenter, såsom aminosyrer, sukkerarter og glycosider, blev isoleret.


Indlægstid: Nov-05-2020